Neurolog katowice - polisclinic.pl

Neurolog katowice - polisclinic.pl
 • ID: 30
 • URL: polisclinic.pl
 • Kliknięć: 23
 • Wyświetleń: 4874
 • CTR: 0.47%
 • Miejscowość: Katowice
 • Adres: A. Mic­kie­wi­cza 26/2
 • Kod pocztowy: 40-092
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 32 255 51 18
 • Adres email: polisclinic@gmail.com
 • NIP: 9540001195

Lokalizacja firmy na mapie:

W naszej klinice wykonujemy szereg badań laboratoryjnych. "Polis Clinic" to Prywatna Opieka Lekarska i Spe­cja­li­stycz­na funk­cjo­nu­ją­ca na rynku od wielu lat. Posiadamy dwie lo­ka­li­za­cje w Ka­to­wi­cach: część za­bie­go­wo­-o­pe­ra­cyj­na mieści się przy ul. 1-go Maja 88 a, oraz gabinetów kon­sul­ta­cyj­nych w centrum miasta przy ul. Mic­kie­wi­cza 26/2. U nas pracują najlepsi specjaliści dłu­go­let­nim do­świad­cze­niem kli­nicz­nym. Oferujemy Państwu pomoc w chirurgii, chorobach we­wnętrz­nych, chorobach zakaźnych, dia­be­to­lo­gii, der­ma­to­lo­gii i we­ne­ro­lo­gii en­do­kry­no­lo­gii, ga­stro­en­te­ro­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, kar­dio­lo­gii oraz urologii. Gwarantujemy satysfakcje z opieki naszego personelu i pomocy. Zapraszamy państwa na naszą stronę internetową.
Neurolog katowice - polisclinic.pl

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »